Cliëntenraad

Ygdrasil heeft een cliëntenraad. Alle cliënten hebben inspraak en kunnen met onderwerpen komen.

Op alle locaties is maandelijks een bewonersvergadering.  Deze wordt bijgewoond door een  vaste medewerker die spreekbuis is naar de cliëntenraad. Punten die uit de bewonersvergadering komen en er toe doen, worden door de medewerker besproken met de voorzitter van de cliëntenraad en vervolgens teruggekoppeld naar de locaties.

Contact opnemen met de cliëntenraad