Ondernemingsraad

Ygdrasil heeft een ondernemingsraad. De raad bespreekt het beleid van de onderneming en behartigt de belangen van het personeel. Aandachtsgebieden zijn o.a. werkoverleg, arbeidsomstandigheden en beloning.

Op dit moment bestaat de ondernemingsraad uit Rogier Battem, Frances Gebben en Wietse Bonthuis. Voor evt. contact kunt u mailen naar cr-or@ygdrasil.nl.

De ondernemingsraad is verplicht om jaarlijks een verslag op te stellen, waarin een overzicht van haar activiteiten wordt weergegeven. Het jaarverslag van 2017 is klaar en ligt ter inzage op het hoofdkantoor van Stichting Ygdrasil aan de Langstraat.

Contact opnemen met de ondernemingsraad