Verscheidenheid in woonvormen

Onder het motto: ‘Al lerend en werkend met anderen leven’ is er binnen  Ygdrasil heel veel variatie in woonvormen. Voor cliënten die een beschermde woonvorm prettig vinden tot cliënten die hun eigen leven leiden en alleen begeleiding op afstand hebben. Voor cliënten die graag op het platteland wonen, maar ook voor hen die het heerlijk vinden midden in het dorp te wonen.

Ygdrasil biedt een beschermde, veilige woonplek voor mensen met een begeleidingsvraag. Er wordt gewerkt, gekookt, gefeest, gewassen, gelachen, gehuild, kortom volop geleefd. Op deze manier wordt werkenderwijs geleerd hoe het dagelijks leven eruit ziet, wat het van je verlangt, wat het je geeft. Er is op alle woonvormen een team van begeleiders met een meewerkend teamleider. Alle bewoners van Ygdrasil hebben een persoonlijk begeleider die de directe zorgbelangen behartigt en contact houdt met eventuele ouders of wettelijk vertegenwoordigers, betrokken instanties en probeert te helpen met het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk.

Wil je bij Ygdrasil wonen of begeleiding krijgen dan heb je een geldige indicatie nodig vanuit de WLZ ,de WMO of een PGB. Ygdrasil kent geen wachtlijsten.

  • woningen/de_Boerderij.jpg
  • woningen/de_Ark_2.jpg
  • woningen/Eshoek_1.jpg
  • woningen/Ganzebrink_2.jpg
  • woningen/Leef_je_leven_1.jpg
  • woningen/Pietenhuis.jpg