Begeleiding in eigen huis

Voor mensen met een eigen (huur) huis en een indicatie WMO of PGB

Aan mensen met een hulpvraag, die in een eigen huis wonen (huur of koop),  biedt Ygdrasil diverse begeleidingsvormen. Er wordt gewerkt met een ondersteuningsplan en er zijn diverse begeleidingsvormen mogelijk  (bijvoorbeeld op gezette tijden of op afspraak).

Aan jongeren biedt Ygdrasil kamertraining. Een persoonlijk begeleider helpt jou op jezelf te gaan wonen. Met altijd de steun en hulp van Ygdrasil op de achtergrond heb je het gevoel ‘ergens bij te horen’.

Interesse in begeleiding in eigen huis? Kijk op onze contactpagina