Stichting Ygdrasil bevindt zich, net als de gehele VG sector, in een uitdagende en dynamische fase. Er wordt opnieuw nagedacht over het toekomstbeeld en de weg daar naartoe, waarbij het uitgangspunt is dat Ygdrasil vooral Ygdrasil moet blijven, toegerust op de 21ste eeuw.

De raad van toezicht van Stichting Ygdrasil is daarom op zoek naar een ondernemende, integere en verbindende

Directeur-bestuurder

die samen met alle betrokkenen interne samenwerking kan stimuleren en innovatie kan bevorderen, zodat Ygdrasil haar zorgtaken toekomstbestendig kan blijven uitvoeren. Een directeur-bestuurder die zowel het maatschappelijke ondernemerschap als het vermogen om te verbinden weet te combineren in een organisatie die zich graag verder ontwikkelt, maar nadrukkelijk niet inzet op groei of fusie.

Plaats in de organisatie
De directeur-bestuurder vormt het bevoegd gezag van Stichting Ygdrasil. De stichting is ingericht volgens het ‘two‐tier’ model. Dit betekent dat de directeur-bestuurder zijn/haar taken uitvoert onder toezicht van de raad van toezicht.

Taken en verantwoordelijkheden
De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht en biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van Ygdrasil. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met het managementteam, met name voor wat betreft de zorginhoudelijke kant en de bedrijfsvoering. De directeur-bestuurder geeft direct leiding aan het managementteam, stafmedewerkers en de teamleiders. Op regelmatige basis informeert en raadpleegt de directeur-bestuurder de ondernemingsraad en de cliëntenraad conform wettelijke medezeggenschap. De directeur-bestuurder wordt voor de begroting en exploitatieoverzichten ondersteund door een externe controller. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de strategie, de kwaliteit van de zorg, de financiën, het beleid en de uitvoering. In het Meerjarenbeleidsplan 2021-2023 dient een aantal zaken aan de orde te komen:

 • Hoe realiseren we het denken vanuit de cliënt in al ons handelen?
 • Hoe positioneert Ygdrasil zich in het krachtenveld van de omliggende organisaties?
 • Hoe acteert Ygdrasil op veranderende wet- en regelgeving?
 • Welke fundamentele keuzes maakt Ygdrasil op basis van bovenstaande vraagstukken?
 • Vastgoedstrategie uitwerken
 • Financiële toekomstbestendigheid waarborgen
 • Hoe blijft Ygdrasil een aantrekkelijke werkgever voor aan te trekken personeel?
 • Hoe blijf je de huidige medewerkers binden en boeien?
 • Ontwikkeling van medewerkers, zowel qua kennis als persoonlijk
 • Open cultuur richting stakeholders uit de omgeving bevorderen
 • Inrichten van de organisatie, indien de component behandeling van overheidswege wordt vereis

Ygdrasil staat voor een nieuwe fase, waaraan de directeur-bestuurder leiding zal geven. Daarbij zijn keuzes onvermijdelijk; het gaat om een evolutionair proces waarmee reeds een begin gemaakt is door de interim directeur-bestuurder.

Functie-eisen

 • Academisch denk- en werkniveau, zowel analytisch, strategisch als conceptueel sterk;
 • Actuele kennis en ervaring op het gebied van (duurzame) bedrijfsvoering;
 • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring in de (gehandicapten)zorg;
 • Ervaring met verander- en/of cultuurmanagement in complexe, professionele (zorg)omgevingen;
 • Kundige gesprekspartner met stakeholders zoals gemeenten, overheden, zorgverzekeraars en zorgloket;

Procedure
Zowel in de eerste als in de tweede ronde vinden er dubbele gesprekken plaats, namelijk met de selectie- en adviescommissie. Het kunnen overhandigen van een VOG-verklaring maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Planning
Eerste ronde selectiegesprekken: 14 juni 2019
Tweede ronde selectiegesprekken: 21 juni 2019

Aanvullende informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen mevrouw Karin Pullen, voorzitter RvT, 06 8394 2111 of met de heer Carrol Terleth, interim statutair bestuurder, 0570 522 788.

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit uw motivatiebrief en cv te sturen naar de raad van toezicht, sollicitaties@ygdrasil.nl o.v.v. ‘Directeur-bestuurder Ygdrasil’. De sluitingsdatum is 29 mei om 12 uur ’s middags.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.