Stichting Ygdrasil is op zoek naar een:

Raad van Toezicht Lid

Profielschetsen RvT leden

De Raad van Toezicht wordt pluriform samengesteld. In de Raad van Toezicht dient voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk, financieel en maatschappelijk terrein. Voor zover disciplines hierbij een rol spelen is enige spreiding gewenst. Hierbij dient te worden gedacht aan financiën, bedrijfsorganisatie en zorg.
Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat effectief en met plezier te functioneren. Zij kunnen wat betreft tijdsbesteding en beschikbaarheid waarborgen dat de Raad van Toezicht in staat is voortdurend toezicht uit te oefenen.
Daarbij staat de toezichthouder onafhankelijk ten opzichte van personen en deelbelangen en is bereid tot goed overleg en teamwerking.

Algemeen profiel lid

Bestuurskwaliteiten:

 • Heeft concrete ervaring met het functioneren van Raden van Toezicht of is bereid zich in te werken in de werkwijze zoals die beschreven staat in de Governance Code zorg.
 • Kan op grond van kennis en ervaring complexe vraagstukken overzien en analyseren.
 • Is in staat door onder andere een groot inlevingsvermogen, afstand te bewaren ten opzichte van de organisatie, overzicht op grote lijnen te houden en dit te vertalen naar beleidseffecten.
 • Is bekend met bestuurlijke netwerken en kan politieke signalen vertalen naar beleid van de stichting.
 • Heeft werkervaring in (semi)publieke en/of private organisatie(s) waarbij voornoemde kwaliteiten zijn verworven.
 • Is bekend met de sociale, economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, zowel landelijk als regionaal.

Persoonlijke kenmerken:

 • Respecteert de doelstellingen van de Stichting.
 • Is gericht op samenwerking.
 • Is bereid deel te nemen aan activiteiten binnen de stichting.
 • Stelt eerst vragen en trekt daarna een conclusie.
 • Heeft aantoonbare affiniteit met de zorg en dienstverlening aan mensen met een zorgvraag.
 • Beschikt over een kennis op het bestuurlijk terrein van de gezondheidszorg.
 • Heeft ervaring met het leiden van (middel) grote organisaties.
 • Woonachtig in of affiniteit met Salland is een pre.

De vergoeding van een lid van de RvT is conform de WNT.
De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op 7 december 2023, tussen 10 en 15 uur.
Uw curriculum vitae en motivatiebrief kunt u tot en met 26 november 2023 mailen naar a.liefers@ygdrasil.nl
Voor vragen kunt u bellen met Sjoerd Scholte (06 1095 2062) of Arjan Kiers (06 5793 6484), beide zittend lid van de RvT.