Ondernemingsraad: Stichting Ygdrasil heeft een ondernemingsraad, welke bestaat uit: Ton Aarts, Gerdien Dijkslag en Kim Schutte. Klachtenregeling Stichting Ygdrasil: Interne klachtenprocedure: In het Kwaliteit Management Systeem van Stichting Ygdrasil, de HKZ volgens de NEN-ISO 9001, is opgenomen de ‘Procedure klachtbehandeling cliënt’. Bij opname worden cliënten geïnformeerd middels de folder ‘klachtenregeling bewoner Ygdrasil’. In de HKZ-procedure staat genoemd dat in beginsel de persoonlijk begeleider het eerste aanspreekpunt is bij klachten, maar als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kan er opgeschaald worden naar de teamleider, daarna de zorg-coördinator of eventueel zelfs naar de directeur-bestuurder. Samen wordt dan naar een oplossing gezocht. Direct bij het eerste contact over een klacht wordt altijd ook de mogelijkheid van het inschakelen van een vertrouwenspersoon onder de aandacht gebracht. Externe klachtencommissie: Indien de klacht niet tot ieders tevredenheid intern is opgelost kan de cliënt of zijn of haar vertegenwoordiger de klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. Deze klachtencommissie kunt u ook rechtstreeks benaderen. Stichting Ygdrasil heeft zich aangesloten bij een externe klachtencommissie: Antroz Van Tetslaan 13-17 Postbus 296 3700 AG Zeist Telefoonnummer: 030-6915241 Voetnoot: Soms is de grens tussen een klacht van cliënt, uiting van onvrede, of moeilijk te vervullen wens of vraag niet heel duidelijk. Alle klachten, signalen of ‘vragen uit onvrede’ die binnenkomen bij de teamleider of MT-leden worden geregistreerd op het formulier ‘signalering klacht / onvrede cliënt’. Open plekken bij Ygdrasil: Op dit moment zijn er twee open plekken bij Ygdrasil, wilt u komen wonen dan bekijken we samen welke plek het beste bij u past.