Kosten

Woonkosten

De woonkosten bestaan uit huur, service – en schoonmaakkosten en bijdragen voor onder andere de maaltijden. Deze bijdragen worden geleverd door middel van de eigen bijdrage in het kader van de WLZ. Voor het wassen van kleding betalen cliënten een bijdrage van €47,50  per maand bij een incasso. Moeten wij een factuur sturen dan is het €50 per maand. Cliënten zijn vrij in inrichting en aankleding van de zit-/slaapkamers en appartementen. De meeste nemen vertrouwde meubels mee en vaak verzorgt familie het verfwerk en de stoffering (bij WLZ indicatie is stoffering inbegrepen).  Ook kosten voor kappersbezoek, openbaar vervoer of andere persoonlijke activiteiten betalen de cliënten uit eigen middelen. Als er sprake is van een PGB of een WMO indicatie betaalt de cliënt zelf de materiële kosten en de huisvesting. Op bijna alle woonlocatie is een wasmachine en wasdroger aanwezig. Cliënten die hier gebruik van willen maken betalen een eigen bijdrage. 

Zorgkosten

De zorgkosten worden gefinancierd  door een persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in Nature (ZIN) Bij ZIN wordt voor de cliënt die ouder is dan 18 jaar een eigen bijdrage (WLZ) aan de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Kosten voor huis – en tandarts, voor therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering.

Voor de meest actuele informatie over woon- en zorgkosten kunt u contact opnemen met de algemeen manager van Ygdrasil.

Meld je aan bij Stichting Ygdrasil

 

Wanneer u bij uw indicatieaanvraag Ygdrasil als voorkeuraanbieder opgeeft dan wordt u via het zorgkantoor bij Ygdrasil aangemeld. U kunt ook direct contact opnemen.