Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Onderstaand de Raad van Toezicht

Voorzitster

Karin Pullen

Karin Pullen is een ervaren bestuurder en toezichthouder in het publieke domein. Zorg en onderwijs vormen de rode draad in haar loopbaan – van waarde zijn in haar omgeving en de samenleving vindt zij belangrijk. Vanuit de overtuiging dat iedereen ertoe doet, voelt ze zich betrokken bij Ygdrasil waar iedere cliënt zijn eigen unieke leven invulling geeft. 

Raadslid

Sjoerd Scholte

Als betrokken coöperatief bankier zet ik me graag in voor alle mensen in de samenleving. Met veel plezier zet ik mijn kennis, kunde en netwerk in om een bijdrage te leveren aan het gedachtengoed van Ygdrasil. Het begeleiden van mensen om zo normaal mogelijk te werken en te wonen.

 

Raadslid

Arjan Kiers

Als bestuurder in de ouderenzorg heb ik te maken met mensen met veel levenservaring en levenswijsheid. Belangrijke drijfveer voor mij is om deze kwetsbare mensen een goede laatste levensfase te laten doormaken. Hun welzijn en kwaliteit van leven staat daarbij voorop. Vanuit die overtuiging probeer ik nu ook een bijdrage te leveren aan kwaliteit van leven voor de cliënten maar ook kwaliteit van werken van de medewerkers van Ygdrasil.

Meld je aan bij Stichting Ygdrasil

 

Wanneer u bij uw indicatieaanvraag Ygdrasil als voorkeuraanbieder opgeeft dan wordt u via het zorgkantoor bij Ygdrasil aangemeld. U kunt ook direct contact opnemen.