Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Ygdrasil

Ygdrasil heeft een cliëntenraad. Alle cliënten hebben inspraak en kunnen met onderwerpen komen.

Leden

Op alle locaties is maandelijks een bewonersvergadering.  Deze wordt bijgewoond door een  vaste medewerker die spreekbuis is naar de cliëntenraad. Punten die uit de bewonersvergadering komen en er toe doen, worden door de medewerker besproken met de voorzitter van de cliëntenraad en vervolgens teruggekoppeld naar de locaties.

Christel Coers-Rozendaal

Als moeder van David Coers die in het Pietenhuis woont, wilde ik meer weten over Ygdrasil. Ik liep in het begin dat hij daar woonde tegen dingen aan die mijn inziens beter konden waaronder
de communicatie richting ouders/verzorgers van de cliënten. Dit aangegeven te hebben werd mij geadviseerd in de cliëntenraad te gaan zodat je overal van op de hoogte bent betreffende de gang
van zaken voor de cliënten. Het is mooi dat ik iets kan betekenen voor de cliënten maar het zou ook mooi zijn dat ouders/verzorgers van de cliënten ons wisten te vinden met vragen die voor de cliënten
belangrijk kunnen zijn en waar wij als cliëntenraad wat mee zouden kunnen doen, zodat de cliënten fijn en gelukkig kunnen leven en ontwikkelen.

 George Knottnerus

Hallo, Ik ben George Knottnerus.
Ik ben voorzitter van de cliëntenraad van de Stichting Ygdrasil.
De cliëntenraad is een soort overlegorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers, meestal ouders van bewoners van Ygdrasil. Ik ben de broer van Hans Knottnerus die sinds 2006 op Hoevenhoek 28 woont. Sommige mensen vinden dat ik op mijn broer lijk. Kijk zelf maar dit ben ik :
Ik ben geboren in 1958. Ik woon met mijn vrouw en 2 kinderen in een huis in Deventer. Ik heb een baan, daar maak ik computerprogramma’s. Mijn kijk op de wereld is nogal technisch.
Ook ben ik heel praktisch, ik werk graag met gereedschap, mijn favoriete materiaal is hout, wat heel goed past bij Ygdrasil. Eigenlijk ben ik helemaal niet zo’n voorzitterstype. En ik ben ook niet wat men noemt een vergaderbeest. Dat laatste is minder bezwaarlijk dan het lijkt. Ik heb inmiddels veel vergaderingen meegemaakt. De sfeer hiervan was heel ‘Ygdrasil’ wat zo’n beetje betekent dat de sfeer heel goed was, in de vergadering is ook veel ruimte voor gesprekjes in de kantlijn. Sinds 2018 streef ik ernaar om van elke locatie minstens 1 bewonersvergadering per jaar te bezoeken. Dat vind ik ook het leukste van mijn werk voor de cliëntenraad, ik merk dat ik
altijd welkom ben en maak zo een stukje van het wel en wee van iedereen mee. De cliëntenraad bestaat uit 3 leden. De andere leden stellen zich elders aan jullie voor.

Marita Groote Schaarsberg

Ik ben getrouwd met Bennie Bloo, sinds 1997 moeder van Simone en sinds 1998 ook van Marijn en woonachtig in Zwolle. In mijn dagelijkse leven werk ik naast de zorg voor ons gezin ook als decaan van een middelbare school.

Sinds september 2018 woont Marijn bij Ygdrsil op de locatie Ganzenbrink. Hiermee ging een nieuwe fase in zijn én ons leven in, namelijk die van nog meer loslaten en vertrouwen krijgen in een voor ons nieuwe organisatie. We ervaren een warme en betrokken sfeer, waarin ruimte is voor zo’n wenproces en waarbij naar mogelijkheden gekeken wordt, heel fijn.  Marijn is er inmiddels helemaal ingeburgerd en op zijn plek.

Als het goed is, hebben we nog heel lang met elkaar te maken. Ik wil daarom de stichting graag beter leren kennen en zou er daarnaast iets voor willen betekenen. Door zitting te nemen in de cliëntenraad denk ik hiervoor een manier gevonden te hebben. Ik hoop zo mee te kunnen denken in kansen en mogelijkheden voor alle cliënten.

Meld je aan bij Stichting Ygdrasil

 

Wanneer u bij uw indicatieaanvraag Ygdrasil als voorkeuraanbieder opgeeft dan wordt u via het zorgkantoor bij Ygdrasil aangemeld. U kunt ook direct contact opnemen.