Klachtenprocedure/-commissie

Interne klachtenprocedure

De interne klachtenprocedure van Stichting Ygdrasil is geregeld in het Kwaliteits Management Systeem (de HKZ volgens de NEN-ISO 9001). Een nieuwe cliënt wordt hierover, wanneer hij/zij bij Ygdrasil komt wonen en/of werken, geïnformeerd.

In deze procedure staat genoemd dat de persoonlijk begeleider het eerste aanspreekpunt is bij een klacht. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan buigt de teamleider zich erover. Daarna de zorgcoördinator en als laatste de directeur-bestuurder. Door de cliënt kan ook een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

Samen wordt gezocht naar een oplossing.

Externe klachtencommissie:

Indien een klacht niet tot ieders tevredenheid intern is opgelost kan een cliënt of een vertegenwoordiger de klacht schriftelijk indienen bij een externe klachtencommissie.  Stichting Ygdrasil heeft zich, als lid van de VGN, aangesloten bij de volgende klachtencommissie:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070-3105310
www.degeschillencommissie.nl

HKZ-procedures die Ygdrasil hanteert zijn:

Meld je aan bij Stichting Ygdrasil

 

Wanneer u bij uw indicatieaanvraag Ygdrasil als voorkeuraanbieder opgeeft dan wordt u via het zorgkantoor bij Ygdrasil aangemeld. U kunt ook direct contact opnemen.