Klachtenprocedure/-commissie

Interne klachtenprocedure

De interne klachtenprocedure van Stichting Ygdrasil is geregeld in het Kwaliteits Management Systeem (de HKZ volgens de NEN-ISO 9001). Een nieuwe cliënt wordt hierover, wanneer hij/zij bij Ygdrasil komt wonen en/of werken, geïnformeerd.

In deze procedure staat genoemd dat de persoonlijk begeleider het eerste aanspreekpunt is bij een klacht. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan buigt de teamleider zich erover. Daarna de zorgcoördinator en als laatste de directeur-bestuurder. Door de cliënt kan ook een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

Samen wordt gezocht naar een oplossing.

Externe klachtencommissie:

Indien een klacht niet tot ieders tevredenheid intern is opgelost kan een cliënt of een vertegenwoordiger de klacht schriftelijk indienen bij een externe klachtencommissie.  Stichting Ygdrasil heeft zich, als lid van de VGN, aangesloten bij de volgende klachtencommissie:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070-3105310
www.degeschillencommissie.nl

Meld je aan bij Stichting Ygdrasil

 

Wanneer u bij uw indicatieaanvraag Ygdrasil als voorkeuraanbieder opgeeft dan wordt u via het zorgkantoor bij Ygdrasil aangemeld. U kunt ook direct contact opnemen.

 

Voorzitster

Karin Pullen

Karin Pullen is een ervaren bestuurder en toezichthouder in het publieke domein. Zorg en onderwijs vormen de rode draad in haar loopbaan - van waarde zijn in haar omgeving en de samenleving vindt zij belangrijk. Vanuit de overtuiging dat iedereen ertoe doet, voelt ze zich betrokken bij Ygdrasil waar iedere cliënt zijn eigen unieke leven invulling geeft. 

Raadslid

Sjoerd Scholte

Duurzaamheid staat bij mij hoog in het vaandel. People, Planet & Profit. Daarom zet ik me graag in voor alle mensen in de samenleving. Ik draag graag mijn steentje bij met mijn kennis, kunde en netwerk om het gedachtegoed van Ygdrasil zo goed mogelijk tot haar recht te laten komen. Het begeleiden van mensen om zo optimaal te werken, te wonen en te genieten van het leven.

 

Raadslid

Arjan Kiers

Als voormalig bestuurder in de ouderenzorg heb ik te maken gehad met mensen met veel levenservaring en levenswijsheid. Belangrijke drijfveer voor mij is om deze kwetsbare mensen een goede laatste levensfase te laten doormaken. Hun welzijn en kwaliteit van leven staat daarbij voorop. Vanuit die overtuiging probeer ik nu ook een bijdrage te leveren aan kwaliteit van leven voor de cliënten maar ook kwaliteit van werken van de medewerkers van Ygdrasil.