Informatie

De Ygdrasil

De Ygdrasil is de levensboom uit het Noorse epos de Edda. De dauw die van de Ygdrasil neervalt brengt ieder wezen dat ontstaat het levenswater. Dit water is de drager van de levenskracht en brengt zo aan de mens ook zijn of haar levensenergie.

Alle mensen hebben hun vitale levenskracht aan de boom te danken. Daarmee is de boom Ygdrasil een treffend voorbeeld van wat de organisatie Ygdrasil wil zijn: levensenergie brengen bij een ieder die met haar te maken heeft.

Meld je aan bij Stichting Ygdrasil

 

Wanneer u bij uw indicatieaanvraag Ygdrasil als voorkeuraanbieder opgeeft dan wordt u via het zorgkantoor bij Ygdrasil aangemeld. U kunt ook direct contact opnemen.