Wie zijn wij

Ygdrasil,

samen zorgen maakt één.

 

AUTHENTIEK
VERBINDEN
LUISTEREN
DUURZAAM

MISSIE: Waar staan we voor? Organisatiegericht.

Wij staan voor maatwerk voor onze cliënten en voor onze medewerkers. We gaan met de tijd mee, maar wel vanuit het principe van authenticiteit. Door naar onze cliënten en medewerkers te luisteren en hun mening te respecteren en waarderen, vindt een zo optimaal mogelijke verbinding in de organisatie plaats. Ygdrasil vindt het van groot belang om naar elkaar om te zien, zodat alle cliënten en medewerkers als mens gezien worden. Bovenal, Ygdrasil wil zichzelf blijven.

VISIE: Waar gaan we voor? Gericht op omgeving.

Ygdrasil staat midden in de maatschappij en draagt dat ook uit. Voor wonen en werken moet je bij Ygdrasil zijn en als medewerker wil je in deze organisatie werken. Wij kennen de omgeving en de omgeving kent ons. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel en is uitgangspunt bij onze visie op voeding, het inkopen van materialen en investeringen en de visie op ons onroerend goed. De kernwaarden worden voortdurend in alle facetten uitgedragen.

Bij Ygdrasil wordt gewoond

Op boerderijen in het Sallandse buitengebied. In huizen in het centrum van het dorp Wijhe. Met veel of weinig zorg. In een eigen appartement, of eigen zit-/slaapkamer. Met of zonder een gezamenlijke maaltijd. Maar altijd met de wetenschap dat onze medewerkers er zijn op de momenten dat de cliënten ze nodig hebben.

 

Bij  Ygdrasil wordt gewerkt

In  winkels en de creatieve en natuurlijke werkplaatsen, binnen, buiten, duurzaam en met dieren. Ook door mensen die buiten Ygdrasil wonen. Zij vinden hier een werkplek waar hun talent wordt erkend en rekening wordt gehouden met een ieders mogelijkheden.

Bij Ygdrasil wordt begeleid

Woon je in een eigen huis of woon je tijdelijk op kamers in één van de Ygdrasil woningen (ter overbrugging) dan bieden wij begeleiding op maat. Een persoonlijk begeleider kijkt samen met jou wat jij nodig hebt, waar je talenten liggen en hoe jij jezelf het beste kan ontwikkelen.

 

Bij Ygdrasil wordt geleefd

Want persoonlijke ontwikkeling doe je ook in de vrije tijd. Bij een vereniging, een knutselmiddag, een sport, een muziekmiddag of lekker op de bank met koffie. We staan graag stil bij de feestelijke dagen door onze gezamenlijke vieringen. Dat maakt het leven leuk. Dat maakt Ygdrasil leuk.

Bij Ygdrasil gaat het net even anders

Want wij zien geen beperkingen, maar vooral mogelijkheden. Mogelijkheden die wij helpen ontplooien, zodat onze cliënten midden in de samenleving hun plek weten te vinden. Ygdrasil doet daarnaast niet aan doelgroepenbeleid en durft beheerst risico’s te nemen, hetgeen inhoudt dat niet alles voorkomen kan worden maar dat zij haar verantwoording neemt daar waar nodig is. Dat maakt Stichting Ygdrasil net even anders

Dagbesteding

Werken bij Ygdrasil betekent dat je doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt binnen de mogelijkheden die er zijn.

Wonen

Onder het motto: ‘Al lerend en werkend met anderen leven’ is er binnen  Ygdrasil heel veel variatie in woonvormen. 

Meld je aan bij Stichting Ygdrasil

 

Wanneer u bij uw indicatieaanvraag Ygdrasil als voorkeuraanbieder opgeeft dan wordt u via het zorgkantoor bij Ygdrasil aangemeld. U kunt ook direct contact opnemen.