Wie zijn wij

Bij Ygdrasil wordt gewoond

Op boerderijen in het Sallandse buitengebied. In huizen in het centrum van het dorp Wijhe. Met veel of weinig zorg. In een eigen appartement, of eigen zit-/slaapkamer. Met of zonder een gezamenlijke maaltijd. Maar altijd met de wetenschap dat onze medewerkers er zijn op de momenten dat de cliënten ze nodig hebben.

 

Bij  Ygdrasil wordt gewerkt

In  winkels en de creatieve en natuurlijke werkplaatsen, binnen, buiten, duurzaam en met dieren. Ook door mensen die buiten Ygdrasil wonen. Zij vinden hier een werkplek waar hun talent wordt erkend en rekening wordt gehouden met een ieders mogelijkheden.

Bij Ygdrasil wordt begeleid

Woon je in een eigen huis of woon je tijdelijk op kamers in één van de Ygdrasil woningen (ter overbrugging) dan bieden wij begeleiding op maat. Een persoonlijk begeleider kijkt samen met jou wat jij nodig hebt, waar je talenten liggen en hoe jij jezelf het beste kan ontwikkelen.

 

Bij Ygdrasil wordt geleefd

Want persoonlijke ontwikkeling doe je ook in de vrije tijd. Bij een vereniging, een knutselmiddag, een sport, een muziekmiddag of lekker op de bank met koffie. We staan graag stil bij de feestelijke dagen door onze gezamenlijke vieringen. Dat maakt het leven leuk. Dat maakt Ygdrasil leuk.

Bij Ygdrasil gaat het net even anders

Want wij zien geen beperkingen, maar vooral mogelijkheden. Mogelijkheden die wij helpen ontplooien, zodat onze cliënten midden in de samenleving hun plek weten te vinden. Ygdrasil doet daarnaast niet aan doelgroepenbeleid en durft beheerst risico’s te nemen, hetgeen inhoudt dat niet alles voorkomen kan worden maar dat zij haar verantwoording neemt daar waar nodig is. Dat maakt Stichting Ygdrasil net even anders

Dagbesteding

Werken bij Ygdrasil betekent dat je doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt binnen de mogelijkheden die er zijn.

Wonen

Onder het motto: ‘Al lerend en werkend met anderen leven’ is er binnen  Ygdrasil heel veel variatie in woonvormen. 

Meld je aan bij Stichting Ygdrasil

 

Wanneer u bij uw indicatieaanvraag Ygdrasil als voorkeuraanbieder opgeeft dan wordt u via het zorgkantoor bij Ygdrasil aangemeld. U kunt ook direct contact opnemen.

 

Voorzitster

Karin Pullen

Karin Pullen is een ervaren bestuurder en toezichthouder in het publieke domein. Zorg en onderwijs vormen de rode draad in haar loopbaan - van waarde zijn in haar omgeving en de samenleving vindt zij belangrijk. Vanuit de overtuiging dat iedereen ertoe doet, voelt ze zich betrokken bij Ygdrasil waar iedere cliënt zijn eigen unieke leven invulling geeft. 

Raadslid

Sjoerd Scholte

Duurzaamheid staat bij mij hoog in het vaandel. People, Planet & Profit. Daarom zet ik me graag in voor alle mensen in de samenleving. Ik draag graag mijn steentje bij met mijn kennis, kunde en netwerk om het gedachtegoed van Ygdrasil zo goed mogelijk tot haar recht te laten komen. Het begeleiden van mensen om zo optimaal te werken, te wonen en te genieten van het leven.

 

Raadslid

Arjan Kiers

Als voormalig bestuurder in de ouderenzorg heb ik te maken gehad met mensen met veel levenservaring en levenswijsheid. Belangrijke drijfveer voor mij is om deze kwetsbare mensen een goede laatste levensfase te laten doormaken. Hun welzijn en kwaliteit van leven staat daarbij voorop. Vanuit die overtuiging probeer ik nu ook een bijdrage te leveren aan kwaliteit van leven voor de cliënten maar ook kwaliteit van werken van de medewerkers van Ygdrasil.