Wonen

Beschermde en veilige woonplek

Ygdrasil biedt een beschermde, veilige woonplek voor mensen met een begeleidingsvraag. Er wordt gewerkt, gekookt, gefeest, gewassen, gelachen, gehuild, kortom volop geleefd. Op deze manier wordt werkenderwijs geleerd hoe het dagelijks leven eruit ziet, wat het van je verlangt, wat het je geeft. Er is op alle woonvormen een team van begeleiders met een meewerkend teamleider. Alle bewoners van Ygdrasil hebben een persoonlijk begeleider die de directe zorgbelangen behartigt en contact houdt met eventuele ouders of wettelijk vertegenwoordigers, betrokken instanties en probeert te helpen met het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk.

Wil je bij Ygdrasil wonen of begeleiding krijgen dan heb je een geldige indicatie nodig vanuit de WLZ ,de WMO of een PGB. 

Verscheidenheid in woonvormen

Onder het motto: ‘Al lerend en werkend met anderen leven’ is er binnen  Ygdrasil heel veel variatie in woonvormen. Voor cliënten die een beschermde woonvorm prettig vinden tot cliënten die hun eigen leven leiden en alleen begeleiding op afstand hebben. Voor cliënten die graag op het platteland wonen, maar ook voor hen die het heerlijk vinden midden in het dorp te wonen.

 

Wonen bij Ygdrasil

Ygdrasil stimuleert haar bewoners om in hun vrije tijd deel te nemen aan het maatschappelijke leven in en om de gemeente Olst-Wijhe. Door lid te worden van een vereniging, te voetballen bij het G team, deel te nemen aan muziekles of een cursus. De medewerkers van Ygdrasil stimuleren de cliënten ook diverse activiteiten in de regio te bezoeken, hetzij met de groep, in kleine groepjes of individueel. Te denken valt hierbij aan de Wijhese Diekdagen, een culturele markt, een muziekuitvoering of sportwedstrijd

Onze locaties

Klik op een van de afbeeldingen voor meer informatie

De Ark

De Ark is een prachtige boerderij in het buitengebied tussen Wijhe en Raalte met aparte zit-/slaapkamers en appartementen

De Boerderij

In het landelijk gebied even buiten Wijhe ligt de Boerderij, waarin alle bewoners een eigen zit-/slaapkamer hebben.

De Eshoek

In de Eshoek wonen de bewoners in een groep, met een eigen zit-/slaapkamer en een gezamenlijk woonkamer en keuken.

De Ganzenbrink

De Ganzenbrink is een authentieke boerderij in het buitengebied bij Olst met aparte zit-/slaapkamers en appartementen.

Het Pietenhuis

In het Pietenhuis en de tegenover gelegen grote woning heeft iedereen een eigen zit-/slaapkamer of een appartement.

Inloophuis

Bij Leef je leven woon je alleen of met z’n tweeën of meer in een woning of appartement van Ygdrasil of van de woningcorporatie.

Begeleiding in eigen huis

Aan mensen met een hulpvraag, die in een eigen huis wonen (huur of koop),  biedt Ygdrasil diverse begeleidingsvormen.

Meld je aan bij Stichting Ygdrasil

 

Wanneer u bij uw indicatieaanvraag Ygdrasil als voorkeuraanbieder opgeeft dan wordt u via het zorgkantoor bij Ygdrasil aangemeld. U kunt ook direct contact opnemen.