Ondernemingsraad

De ondernemingsraad van Ygdrasil

Ygdrasil heeft een ondernemingsraad. De raad bespreekt het beleid van de onderneming en behartigt de belangen van het personeel. Aandachtsgebieden zijn o.a. werkoverleg, arbeidsomstandigheden en beloning.

Leden

Op dit moment bestaat de ondernemingsraad uit Rogier Battem, Frances Gebben, Wouter van Welbergen, Femke Roem en Tonnie Mulder. Voor evt. contact kunt u mailen naar or@ygdrasil.nl.

De ondernemingsraad is verplicht om jaarlijks een verslag op te stellen, waarin een overzicht van haar activiteiten wordt weergegeven. Het jaarverslag ligt ter inzage op het hoofdkantoor van Stichting Ygdrasil aan de Langstraat.

Meld je aan bij Stichting Ygdrasil

 

Wanneer u bij uw indicatieaanvraag Ygdrasil als voorkeuraanbieder opgeeft dan wordt u via het zorgkantoor bij Ygdrasil aangemeld. U kunt ook direct contact opnemen.