Afgelopen donderdag 24 januari heeft Ygdrasil een 8-tal brandweerlieden van de blusgroep Wijhe in winkel ‘Bij de Boom’ ontvangen.

Bart Vos, beheerder brandmeldinstallaties bij Ygdrasil, gaf in zijn woord van welkom aan dat Ygdrasil verheugd is dat de contacten met de lokale brandweer weer wat zijn geïntensiveerd. Er is sprake van een win-win situatie.

De brandweer vindt bij Ygdrasil reële praktijksituaties. Verspreid door het jaar komt de brandweer een aantal keren kijken en oefenen.

Ygdrasil wordt met name enthousiast van het feit dat de hulpverleners de ‘zorgpanden’ een keer professioneel en preventief bekeken hebben.

Dat komt de slagkracht in geval van een calamiteit ten goede.

Dames en heren Brandweer Wijhe, bedankt voor jullie bezoek!