Na een mooi lang leven, eerst op een kinderboerderij en daarna zo lang iedereen het van ons kan herinneren op de Ganzenbrink, is op 9 mei jl. gestorven: Catootje, de witte geit.