Het Pietenhuis staat in de steigers! Alle pannen gaan eraf zodat ze het dak kunnen isoleren. Het werk schiet al lekker op!