Op Ygdrasil woonlocatie De Ark in Broekland hebben we in de teamvergadering het ontruimen van het pand geoefend.

Opzet als volgt:
Scene: Brand op één van de bewonerskamers.
Bezetting: 2 begeleiders, 4 bewoners en één collega die observeert en rapporteert.

Er is ontruimd conform ontruimingsplan.

We merkten toen we voor de tweede keer dezelfde ontruimingsoefening deden de ervaringen uit de eerste oefening resulteerden in een nog snellere en soepelere ontruiming. De kracht van herhaling!

SMART-acties:
Ontruimingsplan direct geactualiseerd, kleine administratieve aanpassingen.

Aantal organisatorische vragen meegenomen om aan een specialist voor te leggen.

Voor 2020 zetten we de oefening met het team Ark wederom op de agenda.