Nadat iedereen aan was gekomen bij de Ganzenbrink moesten we ons verzamelen op de parkeerplaats in het bos. We kregen warme chocolademelk en een koekje, en daarna  mochten we de lichtjes volgen die in het bos hingen. We liepen in groepjes met  onze eigen locatie. Ondertussen kregen we opdrachten die je met je groepje moest uitvoeren. Eerst kwamen we een heks tegen, en moesten we met z’n allen een liedje zingen. Als de opdracht voltooid was kregen we chocolademuntjes. Verderop in het bos kwamen we nog twee mensen tegen. Een man en een vrouw met  een paard. Die gingen ons een verhaal vertellen over Sint Maarten. Sint Maarten zelf was met de bedelaar bij de ruïne die we goed in het donkere bos  konden vinden omdat er allemaal fakkels en kaarsjes branden. Het was een prachtig gezicht. Sint Maarten gaf de helft van zijn mantel aan de bedelaar die hier erg blij mee was. Als laatst kwamen we  2 heksen tegen en moesten we de heksendans doen. Nadat we alles gezien hadden  liepen we weer terug naar de Ganzenbrink en hebben we gezamenlijk gegeten. Elk locatie had een  heerlijke stampot  gemaakt  die we gezellig, zowel binnen als buiten bij het vuur konden opeten. Geschreven door : Tessa van Dartel Stagiaire op de Boerderij.