Raad van Toezicht Lid

Stichting Ygdrasil is op zoek naar een:

Raad van Toezicht Lid

Profielschetsen RvT leden

De Raad van Toezicht wordt pluriform samengesteld. In de Raad van Toezicht dient voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk, financieel en maatschappelijk terrein. Voor zover disciplines hierbij een rol spelen is enige spreiding gewenst. Hierbij dient te worden gedacht aan financiën, bedrijfsorganisatie en zorg.
Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat effectief en met plezier te functioneren. Zij kunnen wat betreft tijdsbesteding en beschikbaarheid waarborgen dat de Raad van Toezicht in staat is voortdurend toezicht uit te oefenen.
Daarbij staat de toezichthouder onafhankelijk ten opzichte van personen en deelbelangen en is bereid tot goed overleg en teamwerking.

Algemeen profiel lid

Bestuurskwaliteiten:

 • Heeft concrete ervaring met het functioneren van Raden van Toezicht of is bereid zich in te werken in de werkwijze zoals die beschreven staat in de Governance Code zorg.
 • Kan op grond van kennis en ervaring complexe vraagstukken overzien en analyseren.
 • Is in staat door onder andere een groot inlevingsvermogen, afstand te bewaren ten opzichte van de organisatie, overzicht op grote lijnen te houden en dit te vertalen naar beleidseffecten.
 • Is bekend met bestuurlijke netwerken en kan politieke signalen vertalen naar beleid van de stichting.
 • Heeft werkervaring in (semi)publieke en/of private organisatie(s) waarbij voornoemde kwaliteiten zijn verworven.
 • Is bekend met de sociale, economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, zowel landelijk als regionaal.

Persoonlijke kenmerken:

 • Respecteert de doelstellingen van de Stichting.
 • Is gericht op samenwerking.
 • Is bereid deel te nemen aan activiteiten binnen de stichting.
 • Stelt eerst vragen en trekt daarna een conclusie.
 • Heeft aantoonbare affiniteit met de zorg en dienstverlening aan mensen met een zorgvraag.
 • Beschikt over een kennis op het bestuurlijk terrein van de gezondheidszorg.
 • Heeft ervaring met het leiden van (middel) grote organisaties.
 • Woonachtig in of affiniteit met Salland is een pre.

De vergoeding van een lid van de RvT is conform de WNT.
De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op 7 december 2023, tussen 10 en 15 uur.
Uw curriculum vitae en motivatiebrief kunt u tot en met 26 november 2023 mailen naar a.liefers@ygdrasil.nl
Voor vragen kunt u bellen met Sjoerd Scholte (06 1095 2062) of Arjan Kiers (06 5793 6484), beide zittend lid van de RvT.

Persoonlijke begeleider

Zorgtopper gezocht!

Hey, jij daar… wil je werken bij de leukste zorgorganisatie in Olst-Wijhe, lees dan gauw verder!

Als Persoonlijk Begeleider kom je te werken op één van de prachtige locaties van Ygdrasil. We hebben boerderijen, huizen en appartementen waar cliënten met een begeleidingsvraag een beschermde, veilige woonplek hebben. Er wordt binnen Ygdrasil gewerkt, gekookt, gefeest, gewassen, gelachen, gehuild, kortom volop samen geleefd.

Je begeleidt je cliënten in hun dagelijks leven.  Je ondersteunt bij wonen, werken en invulling van vrije tijd. Je hebt een aantal cliënten, waarvoor je de directe zorgbelangen behartigt. Je kijkt samen met de cliënt wat hij / zij nodig heeft, waar zijn / haar talenten liggen en hoe deze het beste te ontwikkelen zijn. Je hebt contact met ouders, wettelijk vertegenwoordigers en betrokken instanties. Dit verwerk je in het ondersteuningsplan van de cliënt en het elektronisch cliënten dossier van SDB.

Functie eisen

 • Je bent opgeleid voor een op de functie gerichte mbo-opleiding minimaal niveau 4
 • Werkervaring is wenselijk, maar we kijken ook graag naar jouw kwaliteiten.
 • Van onregelmatig werken schrik je niet. Vanzelfsprekend krijg je hierover een toeslag betaald, zoals beschreven in de CAO.
 • Binnen Ygdrasil werk je vroege, late, slaap en weekend diensten.
 • De sfeer binnen Ygdrasil spreekt je aan. We hebben het dan over persoonlijk, verbindend, mens centraal en zorgen voor elkaar.
 • Je bent flexibel, weet overzicht te houden in complexe situaties en kan handelend optreden. Dit is belangrijk, want Ygdrasil doet niet aan doelgroepenbeleid. Dat maakt Ygdrasil bijzonder, maar ook anders. Het betekent dat cliënten met uiteenlopende zorgvragen (zowel VG als GGZ gerelateerd)  samen leven. Dit vraagt van jou flexibiliteit in denken en vooral denken in mogelijkheden.
 • Je werkt graag in een team, maar kan ook individueel werken.

Salaris
Je wordt ingeschaald in FWG 40 (max 3432,00 euro bij een 36 urige werkweek).
Vakantiegeld van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,83% en alle andere voorwaarden uit de CAO gehandicaptenzorg.

Wat bieden wij jou?

 • Een team dat jou graag ontmoet. We hebben korte lijnen en een open cultuur. We zijn een kleine organisatie, waar je je als medewerker snel thuis zal voelen.
 • Een werkplek voor de lange termijn. Na een ruime inwerkperiode, starten we met een jaarcontract met de intentie om dat contract daarna om te zetten naar een vast contract.
 • Naast de maandelijkse vergaderingen met je eigen team en de standaard scholing voor BHV en agressietraining, word je één keer in de twee maanden uitgenodigd voor een bijeenkomst.
 • Tijdens deze bijeenkomst ontmoet je veel medewerkers die bij Ygdrasil werken. Hier draait het om leren / ervaren, elkaar ontmoeten en heb jij een stem door mee te doen. Elke bijeenkomst heeft een thema.

Word jij enthousiast van dit profiel en krijg jij energie van het werken met mensen met een hulpvraag, twijfel niet en stuur een sollicitatiebrief met jouw motivatie voor 1 december a.s. naar: a.liefers@ygdrasil.nl Amelia Liefers, medewerker personeelszaken, mobiele nummer 06-30225352.

Sollicitatiegesprekken vinden in overleg plaats

Ygdrasil 25 jaar

Ygdrasil 25 jaar

Voorjaar 1998 begon een echtpaar een zorgboerderij aan de Rietbergweg in Wijhe. Stichting Ygdrasil was geboren. Aanvankelijk werd gewerkt vanuit een antroposofisch gedachtengoed. Het woord Ygdrasil, dat levensboom betekent, doet daaraan nog denken. Tevens worden nog altijd jaarfeesten zoals Pasen, Kerst, Sint Jan, Sint Michael en Sint Maarten gezamenlijk gevierd.

Nu, 25 jaar later, wonen en werken nog drie van de cliënten van het eerste uur bij Ygdrasil, evenals één medewerker. Het is kennelijk goed toeven! Van meet af aan heette Ygdrasil mensen met uiteenlopende zorgvragen welkom, er wordt niet aan zogenaamd doelgroepen beleid gedaan. Op vele plekken in en rondom Olst-Wijhe en Raalte vind je locaties, verdeeld over 7 woongroepen en 4 dagbestedingslocaties, de helft in het dorp en de helft in het buitengebied. De bekendste locaties zijn kadowinkel Bij de Boom en lunchroom G.A.A.V., respectievelijk Langstraat 1 en 18 te Wijhe. Ruim honderd medewerkers zorgen voor zo’n honderd cliënten. Ygdrasil vindt de huidige grootte ideaal, iedereen kent elkaar, samen zorgen maakt één!

Ygdrasil participeert in de samenleving en is bijvoorbeeld al jarenlang actief bij het G-voetbal van Wijhe ’92 (en levert bussen voor uitwedstrijden), de jaarlijkse avondvierdaagse in Wijhe, het veegproject in de Langstraat, de Algemene Wijhese Ondernemersvereniging (Gastvrij Wijhe) en de Wiejese Diekdaegen.

Ygdrasil is uitgegroeid tot een professionele zorgorganisatie. Bij een onaangekondigd bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd concludeerde deze “dat de geboden zorg op de Ganzenbrink grotendeels voldoet aan de getoetste normen. Cliënten krijgen goede en respectvolle zorg van een betrokken team. De inspectie heeft op dit moment voldoende vertrouwen in de wijze waarop Stichting Ygdrasil stuurt op kwaliteit en veiligheid van zorg.” Einde citaat!

Binnenkort viert Ygdrasil haar 25-jarig bestaan. Op woensdag 12 april tussen 10u en 15u bent u welkom voor een rondleiding op één of meer locaties. Tussen 10u en 13u kan bij G.A.A.V., Langstraat 18 in Wijhe, een route opgehaald worden. De koffie staat klaar!

En Ygdrasil zou Ygdrasil niet zijn als er niets nieuws te beleven viel. In dezelfde week worden een winkel voor tweedehands kleding (Langstraat 1 in Wijhe) en een winkel met speciale thee producten (Langstraat 20 in Wijhe) geopend!