Heel Ygdrasil danst

Heel Ygdrasil danst

Het lied wordt wereldwijd omarmd door veel zorgmedewerkers die troost en lol zoeken tijdens de coronapandemie.
Met bewoners en medewerkers dansen we de Jerusalema challenge zoals vele andere zorginstellingen.
Het warme gevoel dat we weer “samen” iets gedaan hebben.
Dit is Ygdrasil!

Maatregelen Coronavirus

Maatregelen Coronavirus

Wij volgen bij het nemen van maatregelen in verband met het coronavirus de richtlijnen van onze brancheorganisatie VGN en het RIVM.

“de Spinde” gesloten

“de Spinde” gesloten

Helaas hebben wij de deuren van onze winkel “de Spinde” vanaf 1 februari om verschillende redenen moeten sluiten.
“De Spinde”, wat de voorraadkast van onze eigen locatie’s is, zal als dagbesteding locatie blijven bestaan.
We zijn de plannen voor een andere werkplek aan het uitwerken en gaan ondertussen door met het bevoorraden van de locatie’s.

Michaël

Michaël

Vandaag hebben we het Michaël feest samen gevierd met bewoners, familie en medewerkers.
We hebben elkaar weer gesproken, plezier gemaakt, samen geschilderd, de draak verslagen en nog veel meer.
Medewerkers hebben er weer een mooie, gezellige en “warme” dag van gemaakt voor iedereen. Complimenten aan al die mensen en bedankt voor alle mooie ontmoetingen.

Wat vieren wij met Michaël.
De aartsengel Michaël (van oudsher vaandeldrager van de herfsttijd) weegt het goede tegen het kwade af. Wij moeten, zoals Michaël ons toont, ten strijde trekken. Niet tegen iets of iemand, maar tegen de twee uitersten in ons zelf, die we steeds voelen opkomen, tegen onze innerlijke “draken”, leren omgaan met onze eigen zwakke kanten.

De avonden worden korter. Ons leven trekt zich meer naar binnen. We omhullen ons door dikkere kleding en zetten binnen de kaarsjes op tafel en zitten bij de warme kachel.

De natuur begint zich duidelijk voor te bereiden op de winter.
Bloemen raken uitgebloeid, bladeren beginnen geel te worden en te verdorren. Dieren gaan hamsteren en trekken zich terug voor hun winterslaap. De natuur begint zich duidelijk voor te bereiden op de winter. Zij wordt stil en komt tot rust.
Maar hierin speelt zich iets bijzonders af:
We zien het wonder van vrucht en zaad. De plant sterft af, maar in het zaad heeft de plant het leven weer overgedragen!

Foto’s gemaakt door Jos Groen Fotografie

Ygdrasil in het nieuws

Ygdrasil in het nieuws

Op 26 juni 2019 heeft het KRO-NCRV programma Pointer een aflevering uitgezonden getiteld “De Zorgcowboys” (https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/miljoenen-aan-winst-bij-97-zorgbedrijven-en-dat-wordt-zelden-gecontroleerd).

Deze aflevering was tot stand gekomen met Follow the Money. De strekking van hun verhaal is dat   174 zorgorganisaties, die volgens hun jaarrekening 2017 meer dan 10% winst boeken, oneigenlijk gebruik zouden maken van publieke middelen. Wij juichen het opsporen en aanpakken van instellingen en individuen die het niet zo nauw nemen met gemeenschapsgeld van harte toe. Dit binnen de maatschappelijke context van het ontbreken van een norm/wet/beleidsregel voor het percentage winst dat een zorgorganisatie wettelijk mag maken. Een morele norm is aan een ieder van ons.

Tot onze grote verbazing is  stichting Ygdrasil op deze lijst terecht gekomen. Stichting Ygdrasil levert al meer dan 20 jaar tot volle tevredenheid van haar cliënten uitstekende zorg. En dat de reden voor onze vermeende “winst” van 11,1% geheel valt toe te schrijven aan een bewust zuinige en sobere bedrijfsvoering en een meevaller in 2017.
Stichting Ygdrasil levert als zorginstelling 24uurs- en ambulante zorg in de sectoren verstandelijk gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg in zowel de WLZ als de WMO.

Hoe bereikt stichting  Ygdrasil haar resultaat?
Bij stichting Ygdrasil  is het uitgangspunt dat de zorgmedewerkers vooral met onze cliënten aan het werk zijn om de cliënten te ondersteunen in hun groei in zelfstandigheid en zelfredzaamheid, en om zo min mogelijk met administratie te worden belast. Dat stichting Ygdrasil daarin slaagt blijkt onder meer uit onze cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken.
Daarnaast is stichting Ygdrasil HKZ gecertificeerd. De WLZ-tarieven volgens de ZZP benchmark zijn gebaseerd op een gemiddelde directe productiviteit van 55%. Onze medewerkers komen uit rond de  85% productief. Met andere woorden: door onze werkwijze kunnen wij met minder personeel dan de genormeerde WLZ-zorg leveren.

Daarnaast is de overhead, d.w.z. de medewerkers die geen directe zorg leveren, met minder dan 10% aan de lage kant. Ook heeft stichting Ygdrasil geen dure  managers in dienst, maar uitsluitend een directeur-bestuurder die natuurlijk aan de wet normering topinkomens (WNT 1) voldoet. Verder heeft stichting Ygdrasil er in het verleden bewust voor gekozen vreemd vermogen (hypotheken e.d.) versneld af te lossen  en heeft dus niet jaarlijks circa 10% van haar inkomsten aan kapitaallasten. Tevens zijn we bij stichting Ygdrasil gewoon zuinig: keukens worden herplaatst, meubilair wordt hergebruikt, door onze eigen klusjesmannen gerepareerd of nieuw gemaakt. Onze Nokia telefoons zijn voor €15,- bij de Mediamarkt verkrijgbaar. Tenslotte was er in het boekjaar 2017 sprake van een meevaller: pas in oktober 2017 werd zeker dat WLZ-zorg die we al “om niet” geleverd hadden, bij de zogenaamde herschikking zou worden bekostigd. Stichting Ygdrasil begroot deze opbrengst niet.

Overigens, stichting Ygdrasil is op de lijst geplaatst zonder dat er sprake is geweest van hoor- en wederhoor. Zou men dit journalistieke principe toegepast hebben, dan zouden de makers van Pointer achter bovenstaande zijn gekomen.

Samenvattend, ons uitgangspunt is al die tijd geweest dat zuinigheid met vlijt huizen als kastelen bouwt. En wij zijn er trots op wat er in 21 jaar onder de bevlogen leiding van de vorige oprichtster -tevens oud-bestuurder- tot stand is gebracht. Er is bovendien bij ons nog nooit ook maar één euro aan derden in de vorm van dividend of wat dies meer zij uitgekeerd. Wij betreuren het dan ook ten zeerste door ongenuanceerde berichtgeving nu plotseling te boek te staan als “zorgcowboy”.

En weet, u bent van harte welkom uw beeld over stichting Ygdrasil te vormen door zelf langs te komen!